יום ראשון, 6 בינואר 2013

נוקה בית העלמין של זלחוב

לאחרונה נוקה בית העלמין של זלחוב (Zelechow) שבאיזור לובלין. הפרוייקט בוצע על ידי הקרן לשימור מורשת יהדות פולין  (FODŻ) ובשיתוף עם ארגון יוצאי זלחוב בישראל.

 בין שתי מלחמות העולם חיו במקום כ-5,500 יהודים, אשר היוו כמחצית מתושבי העיר. היהודים התפרנסו מתעשייה זעירה ומסחר זעיר.
 
באוקטובר 1940 הוקם במקום גטו פטור, ועם פרוץ המלחמה בין גרמניה לברית המועצות, ביוני 1941, נאסר על היהודים לצאת ממקומות מגוריהם, למעט לעבודה, באוקטובר אותה שנה נסגר הגטו.
 
כשנה מאוחר יותר גורשו יהודי המקום אל מותם בטרבלינקה.


אין תגובות:

פרסום תגובה