יום רביעי, 23 באוקטובר 2013

הסרת הלוט מעל שלט הנצחה בבוכניה

ב-27 באוקטובר בשעה 12:00 יתקיים טקס הסרת הלוט מעל שלט הנצחה לזכר קורבנות הכיבוש הגרמני בשנים 1939-1945. השלט יוצב על קיר הבנין שהיה בית הכנסת (היום בנק PKO) ברחוב Trudniej מס' 3.

 בין שתי מלחמות העולם גרו בבוכניה כ-2,500 יהודים, שהיוו כרבע מתושבי העיר. בוכניה נכבשה, יחד עם שאר חלקי פולין, בספטמבר 1939, והחלה חטיפת יהודים לעבודות כפיה.

ב-1941 החלו הגרמנים לשלוח יהודים למחנות עבודה באיזור ובמרץ 1942 הוקם בעיר גטו סגור. האקציה הראשונה בגטו בוכניה היתה באוגוסט אותה שנה, והיהודים נשלחו למותם בבלז'ץ. בנובמבר 1942 נשלחו לבלז'ץ כל היהודים שלא היו חלק מכח העבודה, והחולים שהיו בבית החולים בגטו נרצחו במקום. באוגוסט-ספטמבר 1943 נשלחו שרידי היהודים מבוכניה למחנות הריכוז פלשוב ושבנייה שבאיזור קרקוב וב-1 באוקטובר 1942 הוכרזה בוכניה כ"יודנריין" – עיר נקיה מיהודיים. 

אין תגובות:

פרסום תגובה