יום חמישי, 18 בדצמבר 2014

72 שנה להקמת ז'גוטה – המועצה לעזרת יהודים

 זֶ'גוֹטָה -  - Żegota היה שם קוד של המועצה לעזרת יהודים - ארגון מחתרת  פולנילסיוע ליהודים בזמן השואה אשר פעל בתיאום עם הממשלה הפולנית הגולה וקיבל את הוראותיו מ"נציג הממשלה בשטחי המולדת".
ז'גוטה הוקמה בדצמבר 1942 ולקחה על עצמה לסייע ליהודים בחיפוש מתמיד אחר מקומות מסתור, זיוף תעודות, טיפול בילדים יהודים במשפחות אומנות, בתי יתומים ומסדרים ותשלום עבור אחזקתם. הארגון פעל בוורשה והרחיב את פעילותו גם לקרקוב וללבוב.
מחלקה מיוחדת של הז'גוטה נתנה טיפול רפואי ליהודים במסתור, וזאת מחשש לגילוים על ידי הגרמנים במקרה שיחלו.
ז'גוטה פנתה אף אל אנשי  הממשלה הפולנית הגולה ואלנציגותה בפולין כי יקראו לאוכלוסייה לסייע ליהודים הנרדפים. בכרוזים שפורסמו אל הציבור הפולני, ואף אל הגרמנים בשפתם, קראו אנשי ז'גוטה לסיוע ליהודים, ולהפסקת השמדתם.
במהלך המלחמה הייתה ז'גוטה ארגון המחתרת היחיד שנוהל על ידי יהודים ופולנים, שייצגו מגוון נרחב של מפלגות, והיחיד אשר על אף מאסרם של מספר מחבריו, הצליח לפעול לאורך זמן ולהעניק סיוע ליהודים בדרכים רבות.


תערוכה על פעילות הארגון בכתובת http://www.sprawiedliwi.org.pl/en/cms/polish-righteous/

אין תגובות:

פרסום תגובה