יום רביעי, 24 באוגוסט 2016

החזרת כספים לניצולי שואה המבוטחים בקופת חולים כללית

ניצולי שואה המבוטחים בקופ"ח כללית ומקבלים רנטת בריאות מגרמניה או יורשיהם עשויים להיות זכאים להחזרים כספיים, על פי הסדר בתובענה יצוגית שהוגשה נגד קופת חולים כללית. מדובר בהחזרת כספי על השתתפויות עצמיות שנגבו מהם על תרופות ואגרות לטיפולים במחלות שהוכרו עקב רדיפות הנאצים.

 תנאי הזכאות על פי אתר האינטרנט של קופ"ח כללית הם:

ניצולי שואה מבוטחים בקופ"ח כללית שהיו בחיים ב-22.3.2010 הם או יורשיהם יקבלו החזר מתאריך 1.7.199 ועד למועד הגשת הבקשה.
ניצולי שואה מבוטחי קופ"ח כללי שנפטרו לפני כן – יורשיהם זכאים להחזר רק מה-1.3.2003 ועד לתאריך הפטירה של ניצול השואה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה