יום ראשון, 24 בפברואר 2013

כתובות אנטישמיות בקאלישעל קיר שלפני הכניסה לבית הלוויות בבית העלמין, אשר משמש היום כמוזיאון ליהודי קאליש, צויירו סיסמאות אנטישמיות:  KALISZ  BEZ  ŻYDÓW!  ("קאליש ללא יהודים!") ומגן דוד.

במקום מבקרים, לעתים קרובות, תיירים – בשנה שעברה בקרו במקום מעל אלף תיירים, רובם מארצות הברית ומישראל.

ב-7 במרץ 2013 יוצג במקום תדפיס של "חוקת קאליש" (סטאטוט קאליסקי) אשר פורסם בשנת 1264 על ידי הנסיך הפולני בולסלב "האדוק" מקליש, והוא אוסף של חוקים המעניקים זכויות ליהודים.

חוק זה שימש בסיס לחוקים שחוקקו מלכים ומושלים פולניים לגבי היהודים, אשר רצו לעודד הגירת יהודים למקומותיהם כדי לפתח את פולין.

חוקת קאליש כוללת 36 סעיפים הדנים ביחסים שבין היהודים לשכניהם הנוצרים בכל תחומי החיים, והיא קובעת כי היהודים הם מעין רכוש פרטי של המלך והוא אחראי לבטחונם ולרכושם.

אין תגובות:

פרסום תגובה